Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1425 Pisarz: 43 Numer roty: 1215
Slap testes — Item Stanislaus Slap ducit testes erga nobilem Stanislaum de Gowarzewo: primus Stanislaus Wanczcowskÿ, secundus Jaschek de Radwankowo, tercius Albertus Oueczka de Conarzewo, quartus Jacussius de Przylepicze, quintus Johannes de Grodzysczko, sextus Cus de Rosnowo etc. — Rota:

yaco [Slap] Staniʃlaw Gowarzewʃky wra
czyl Staniʃlawa Slapa przeczyw Janowy
Comornyczkemu ýze [ʃwey zony liʃt] yego
zona ʃwatochna mala ʃwoy liʃt ʃtary
vanny ʃlømycz anowym yey liʃtem mąl
ʃwadacz przetpannem ʃtaroʃta,
czogy malą nagowarzewe ytemu yeʃcz trzech lath
ne