Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer





Lokalizacja: P Rok: 1425 Pisarz: 43 Numer roty: 1212
Potrowsky iurabit — Item nobilis Barthosius de Ponecz in quatuor septimanis iurabit peremptorie inter Robacowo et Ganthky — Rota:

Taco mý pomoz ... yaco kady yada
tądy yadą ʃtara granycza medzy roba
cowem ... aganthky naprawo abo na
lewo toyeʃth tego ato tego ...