Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1425 Pisarz: 43 Numer roty: 1211
BRAK łaciny

Taco gim pomoz ... yaco to ʃwacza
yaco Marczin yachal wzymunow wza
puʃt yrambil anechczalmu dącz
czazey ybronylza yvranylgo, apo
tem czo muza doʃtalo Marczynowy
ʃtrzebawa to muza doʃtalo zayego
poczanthkyem ...