Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1425 Pisarz: 43 Numer roty: 1210
Gorský testes — Item Schymek de Gorka ducit testes erga Martinum kmethonem de Trzebaw: primus Nicolaus de obligacione in Zaparczyno, secundus Wenceslaus Zadorsky, tercius Chynak Wolycowsky, quartus Johannes familiaris Chorynsky, quintus Johannes Wolycowsky, sextus Jaroslaus Zadorsky etc. — Rota:

Taco gim pomoz ... yaco Schymek
Gorʃky nedal Marczynowy trzech ran
anygych othnego mą [la], yaco to
ʃwacza