Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1425 Pisarz: 43 Numer roty: 1206
Item kmetho de Troyanowo testes — Item prudens Mathias kmetho de Troyanowo ducit testes erga Albertum kmethonem de Woynowo: primus Paulus de Lischowicze, secundus Johannes de Lischowicze, tercius Adam de Lischouicze, quartus Jacobus de Lischowicze, quintus Johannes de Conoyad, sextus Hannus de Lischowicze kmethones etc. — Rota:

Taco gim pomoz ... yako to ʃwaczą yaco
wzal woczech maczeyewý woʃz yquone
aon rabyl naglaboczczu ypoyal dobrowo
lną drogą tedý przeyal przeztrzecza
granycza drzeweygo newʃzal alyʃz
natrzeczey dzedzyne przeʃztrzy granycze
nawoynowe nadobrowolne drodze, y ta
moyeʃt mu odbyl cone yvoʃz mocza yw
odlgy nadzedzyna doyego pana. [na]
a nyewodlgo doyego czadza dzedzyny
dotroyanowa