Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1425 Pisarz: 43 Numer roty: 1205
Belawský iurabit — Item nobilis Wincencius de Belawy peremptorie ad proximos terminos particulares iurabit erga strennuum dominum Mathiam de Trzcel sub hac rota:

Taco
my pomoz bog ... Jacom newynowath pa
nu Maczkowý Trzcelʃkemu Szeʃchczynacze
grzywen groʃʃchy praʃchkich pozyczonich
penadzy