Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1425 Pisarz: 43 Numer roty: 1201
Bythcowsky testes — Item Jacussius Bithcowsky ducit testes erga prudentem Stanislaum de Rokythnicza: primus Drogoslaus Przilepsky, secundus Jacussius Przilepsky, tercius Sigismundus Trobeschewsky, quartus Petrus de Rabino, quintus Johannes de Puczolowo, sextus Nicolaus de Grabonowo etc. — Rota:

Tako gim pomoz bog ... yako Jacuʃch
Bythcowʃky nedąl panczy ran krawich
Staʃchkowy Srokythnycze anygich oth
nego mą