Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1387 Pisarz: 2 Numer roty: 12
Item Naram sic iurabit solus contra Potrkonem:

Jaco Bodzantha mal. vpotrka mlin vza
ʃtawe