Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1425 Pisarz: 43 Numer roty: 1196
Werzeniczska — Item generosa Heduigis de Werzenicza iurabit peremptorie ad proximos terminos particulares sic erga dominum Nicolaum cancellarium Poznaniensem — Rota:

yako Mycolay werzenyczʃky nebyl wynowat
cztyrzech Grzywen pozyczonych penądzy