Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1425 Pisarz: 43 Numer roty: 1194
Gorzewsky testes — Item nobilis Janussius de Gorzewo ducit testes erga nobilem Petrum de Studzenecz: primus Johannes olim Luboschinsky nunc in Cokoscyno, secundus Swantoslaus in Skrzatus, tercius Swantoslaus de Skrzatus, quartus Stanislaus de Skrzatus, quintus Sandiuogius olim Szadkowsky, sextus Noschala Nowewessky — Rota: Item primus iurabit, qui fuit in legationibus:

Taco my pomoz bog ... yakoʃm byl wp
oʃchelʃtwe dopøtraʃcha Studzenʃkego by
dąl prawo ʃwym mlynarzem Januʃche
wy Gorzewʃkemu oto czomu Mlin
opuʃcyl aon mu roku nechczal dacz
... yacom przytem byl ... yako to ʃwacza