Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1424 Pisarz: 43 Numer roty: 1190
Alia rota — Item idem iurabit metsecundus:

Tako my po
moz bog ... yako Szandzywoy Chiczin
ʃky przeczʃlachcziczy ʃlubil dacz zabu
dowane dwadzeʃcza grziwen groʃʃy