Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1391 Pisarz: 4 Numer roty: 119
Syman de Bilino iurabit contra Machnam etc.

Jacom [Symo] Jacom newibil machni
od ge mýtha