Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer





Lokalizacja: P Rok: 1424 Pisarz: 43 Numer roty: 1187
Jurabit — Item Andreas procurator domini Petri Cordbog iurabit ad proximos terminos particulares:

Jaco Conye yto czom wʃząl
czloweku Micolayewy Szmoʃʃchyny
tom wʃzal wlacze myego pąna