Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1424 Pisarz: 43 Numer roty: 1184
Boyanyczewsky testes — Item nobilis Johannes heres in Boyanycze ducit testes erga generosam Dorotheam de Gorka: primus Albertus Gyelitowsky, secundus Thomislaus de Rzangnowo, tercius Petrus de Rzangnowo, quartus Nicolaus de Szolcze, quintus Johannes de Golczewo, sextus Mathias de Gelytowo — Rotha:

Tako gym pomoz bog ... yako tø
ʃwaczą hyʃze Boyanka dąl Mycola
yewy Golemu pąney dorothiey
kaʃzną dzeʃzacz grzywen polugro
ʃʃkow. azathą dzeʃzacz grzywen
maląmu dącz oʃzm grzywen pra
ʃkych