Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1424 Pisarz: 43 Numer roty: 1183
Othusský testes — Item nobilis Nicolaus de Othus ducit testes erga Sram de ibidem: primus Wlodak de Dambrowa Maiori, secundus Benak Lysek de obligacione in Dambrowa, tercius Stanislaus de Palandze, ipsum pro duobus testibus recepit, pro tercio et quarto, quintus Johannes de Widzerzewicze, sextus Nicolaus de Rosnowo — Rotha:

Taco gym pomoz bog yako tho
ʃwacza yako yeʃt [voczczk] voczech
Othuʃʃký Roʃdzelon Swym oczczem
ywʃzal zadzal trzy Slądy zaoczczý
ʃʃzną y zamaczerzyʃʃną awaczeý Nycz
nedzerʃzal. adąley lyʃtem wąnym
otcza nagabąl Mymo trzy latą