Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1424 Pisarz: 43 Numer roty: 1182
Petrus de Oborniký ducit testes — Item Petrus civis de Oborniký ducit testes contra Margaretham et Katherinam pueros Mscysskonys pie memorie heredis de Ludom: primus dominus Nicolaus Romanek presbiter, secundus dominus Janussius presbiter, tercius dominus Martinus presbiter, quartus Masza proconsul de Obornyky, quintus Nicolaus Klothnyk de Oborniky, sextus Jurga de Obornyky — Rota:

Taco gym pomoz bog ... yako tø
ʃwaczą yako pøtr czampa Szøbornyk
nezepchnąl anýzabyl Mʃcyʃʃka ludo
mʃkego any otem wę