Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1424 Pisarz: 43 Numer roty: 1181
Pesko — Item Hanka, Jadwiga, Mycolay, Frona y Nysza de Pesko ducunt testes erga Helskam et Hedwigim de ibidem: primus Nytarth Rorbach, secundus Johannes Scurskÿ qui literam viderunt et audiverunt, tercius Sandiuogius Chiczinsky, quartus Thomas Smolka, quintus Herman Bakow, sextus Vrban Wnycz in testimonium — Rota:

Jaco ʃmy wydzeli yʃliʃzeli liʃth ʃtaroʃcz
ʃky wʃzdawnÿ napol peʃka y ʃprawe
dliwe wyʃzedl ʃkanczelarye Staroʃczÿ
ney cʃzo cupila hanka Jagwiga Mÿ
colaÿ y Nyʃza w helʃczÿnego y Ja
gneʃczynego oczcza ale gim ʃgynąl
wʃzameʃcze kedi Medzyrecz gorzal
... Jaco tho ʃwaczczą