Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1424 Pisarz: 43 Numer roty: 1180
De Kysskowo testes — Item Paulus advocatus de Kysskowo ducit testes erga strennuum Wirzbatham de ibidem: primus Stanislaus Szasschin de Lubowicze, secundus Wincencius Wýssoczsky, tercius Przeczslaus Wyssoczsky filius Wincencii, quartus Dominicus de Lubowicze, quintus Woytek de Lubowicze, sextus Sandiuogius Wylkowsky — Rota:

Tyco gym pomoz ... yako pawel woyth
kyʃʃkowʃky cupyl woytowʃtwo kyʃʃkow
ʃkye zapąnczdzeʃzanth grzyven hyząpącz
groʃʃy [prz] praʃʃkych. a zapącz poʃpol
nych