Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1424 Pisarz: 43 Numer roty: 1179
Woynowsky testes erga nobilem Petrum. — Item generosa Helska de Woýnowo cum prevignis, videlicet Petro, Johanne, Sandiuogio, ducunt testes erga nobilem Petrum de Glamboczecz: primus Nemsczom de Studzenecz et isto nolunt perdere, secundus Johannes de Swýnarky, tercius Nicolaus de Wýsszoczko, quartus Wincencius de Chwalkowo, quintus Nicolaus de Budzewo, sextus Sandiuogius de Wythcowicze — Rota:

Taco gým pomoʃz bog ... yako to ʃwaczą
yako paný helʃka Spaʃzyrbathy yvączenczem
negdÿ woynowʃkým nepodneʃzly wyʃchey
pogrodk nyʃz yako ʃtarą dawno nýʃz czo
budowalý ʃznowu Mlýn to budowaly
yako ʃtarą dawno pogrodk nepodneʃzly
wyʃzchey vwoynowʃkego Mlyna any tąmo
ʃzatopýlý weʃzolowʃkego Mlyna ylank
naweʃzolowo awydzerzely tąmo trzy
lathą anýk tąm gych prawem nenagą
bąl