Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1424 Pisarz: 43 Numer roty: 1178
Bithynsky testes — Item nobilis Petrus de Bithin ducit testes erga nobilem Benakonem de ibidem: primus Wlodimirus de Slawno, secundus Dobrogostius de Slawno, tercius Johannes de Slawno, quartus Paulus de Lipnycza, quintus Sandiuogius de Lipnycza, sextus Sandiuogius de Petrzsko alias Petrzsky — Rotha:

Tako gym pomoʃz bog ... yako tø ʃwacza
yako benąk nevcynýl rąkoým proʃzno
potraʃʃchevich. aný liʃtą dąl pyʃązcz ný
peczączy przýweʃzyl, anyge potrzaʃz dąl
pyʃzącz przeʃzbenakowey woleý