Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1424 Pisarz: 43 Numer roty: 1177
Sandiuogii testes — Item nobilis Sandiugius de Bobolcyno ducit testes erga Adem kmethonem de Szamolesze: primus Swanthoslaus de Dobrugewo, secundus Johannes de Welsyno, tercius Thomislaus de Welsyno, quartus Wincencius de Chrostowo, quintus Naram de obligacione in Wroblewo, sexta Szocewka de Balcz — Rota:

Tako gym pomoʃz bog ... yako
to ʃwaczą yako Sandzywoý Sbobolczýna newedzal gdze byl yadąm
do doʃʃzeʃczý nedzęl ygeʃt yego prawý
czlowek