Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1424 Pisarz: 43 Numer roty: 1174
Secuntur testes Heduigis — Item Generosa Heduigis de Cessle ducit testes erga Agnetham alias Jagnesskam de Vithcoucze: primus Laurencius de Cosslowo, secundus Andreas de Gorzycze, tercius Johannes de Grzybno, quartus Petrus de Maiori Gorzycze, quintus Nicolaus de Chomanczicze, sextus Albertus Oueczka de Konarzewo — Rota:

Tako gym pomoʃz bog ... yako thø
ʃwaczą, yako czo ʃzalowalą Jagneʃʃka
Swythcouicz Nayadwygą oczczwąrtą
cząʃcz gnuʃʃchyny. tą vydzerʃalą Mymo
trzydzeʃʃczy ląth nayedną raka