Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1424 Pisarz: 43 Numer roty: 1172
Gosslynsky testes — Item nobilis Petrus de Dlugągossliną ducit testes erga Nicolaum de Gwasdowo: primus Johannes Mycolayewsky, secundus Petrus Mycolayewsky, tercius Jasek, qui nominatur Sząrd de Mycolayeuicze, quartus Petrus Czelmowsky, quintus Derslaus Maląchowsky, sextus Lenąrd Malachowsky — — — Rota:

yako to ʃwaczą, yako potraʃz woý
nowʃky oczecz potrow nedąl latąm
wynicz aʃz ʃzaʃwąl pravem Myco
layą gwaʃdowʃkego opąnczdzeʃząd grzyven groʃʃy, alemuʃʃza prawo
nemoglø ʃtącz yʃze byl ʃzeme wy
yąl