Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1424 Pisarz: 43 Numer roty: 1170
Splausky testes — Item strennuus Nicolaus de Splawe ad proximos terminos particulares debet testes nominare erga strennuum et nobilem dominos Andream de Bloszeyewo et Dobrogostium de Schymankowo. Iste locus mansit vacuus propter testes scribendos supra rotam infrascriptam — Rota:

yako czo Micoląy Spląuʃky wrąnczyl yandze
a Bloʃzuyewʃkego przeczyw Mycolayewy
Slupʃkemu ʃzapoʃʃag dweʃzcze grzyven
to wʃzythko ʃzaplaczyl yedno dzewączdze
ʃząnth grzyven oʃtąl dluʃzen groʃʃy Schy
rokych