Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1391 Pisarz: 4 Numer roty: 117
Item Nicolaus contra Paulum Bilinski debet sic iurare:

Czom dobil pÿanaczi Ran [d] na paʃk(u)
te mi on dal