Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer





Lokalizacja: P Rok: 1424 Pisarz: 43 Numer roty: 1169
Miroslay testes — Item honorabilis dominus Miroslaus canonicus /Posnaniensis// ducit testes erga strennuum Gardzyn/am de// Brzosza: primus dominus Martinus vicarius ecc/lesie// kathedralis, secundus dominus Mathias de/...//czyno plebanus, tercius dominus Jacobus Curk vicarius ecclesie kathedralis Poznaniensis, quartus dominus Clemens altarista ecclesie kathedralis Poznaniensis, quintus dominus Laurencius vicarius, sextus dominus Petrus vicarius eeclesie kathedralis Poznaniensis. Vicarii — Rota:

Tako gym pomoʃz bog ý ʃwąntą ewangelia,
yako tø ʃwaczymy, yʃze kzacz Miroʃek neprze
kopąl anywodý ʃpuʃczyl Szgyeʃʃzora paną Gardzynýnego yedno yako ʃtarą dawno bylą