Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1424 Pisarz: 43 Numer roty: 1168
Testes Szaląssowski — Item generosa Katherina de Szalassowo ducit testes erga generosam Heduigim de Werzenicza uxorem strennui Thome capitanei Naklensis etc.: primus Johannes de Sýlnowo, secundus Johannes de Lowanczyno, tercius Nemir de Raczlawky, quartus Andreas de obligacione in Bonycze et olim Woyaczewsky, quintus Nicolaus de Markowo, sextus Martinus de Przandzyno — Rota:

Tako gym pomoʃz bog ... yako tø ʃwączą
yʃze katherzyna negdy negdy Mycolayewa
Szoną werzeniczkego rąmbý ygągy tąm
gdzę gęy Mąʃz rambyl ý gągyl agyndze
nerąmby anygągý gdzegey mąʃz nerą
byl anýgągyl rok othroka