Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1424 Pisarz: 43 Numer roty: 1167
Krzestcowsky testes — Item nobilis Swansek de Krzesthcouicze ducit testes erga Sandiuogium de ibidem: primus Krzesthcowsky, secundus Albertus Crzestcowsky, tercius Wincencius Krzestcowsky, quartus Nicolaus Szernewsky, et isti sciunt de facto, item quintus in testimonium Johannes Welsynsky, sextus Mathias de Lubossyna filius Johannis — Rota:

Yako otem węmy yako roʃdzelyl Swaʃzek
Skuczem p brątem dzedzycztwo yporoʃdze
lenu gyeʃt wydzerʃal trzy latą dzal dobrowolne ... yako to ʃwą
czą