Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1424 Pisarz: 43 Numer roty: 1164
Strzesskonis testes — Item wenerabilis dominus Nicolaus Strzessko canonicus Poznaniensis ducit testes erga Johannem et Margaretham uxorem eius, advocatum de Buk: primus Gerwardus olim de Dokowo, secundus Albertus Boýaniczský, tercius Nicolaus Slýwensky, quartus Iohannes Grabouecz, quintus Sandiuogius Michaleczsky, sextus Nicolaus Chomaczsky — Rota:

Taco gym pomoz bog ... yaco tø ʃwączą
yako czø ýan Turkowʃký czø konýdze
ʃʃaczora wʃząl kządzu Strzeʃʃkowy ýiego
kmeczem Skobilnik týwʃąl przedewʃzą
woplothczech wturkowe gwaltem