Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1424 Pisarz: 43 Numer roty: 1163
Slomowsky testes — Item nobilis Petrus de Slomowo heres ducit testes erga generosam Margaretham de Schýrakowo olim Benakonis: primus nobilis Wincencius de Roskowo, secundus Clemens Roskowsky, tercius Johannes Grabouecz, quartus Mathias de Skrzinky, quintus Albertus Grabouecz filius Wirzbanthe, sextus Wirzbantha Grabouecz — Rota:

Taco gym pomoz bog ýako to ʃwączą ýʃze
gyeʃt Margorzątą potrowa babka Bena
kowa newnidala ʃzapotrową mątką trzy
dzeyʃczy grzyven groʃʃow ʃyrokych
zagey oczczyʃną