Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1423 Pisarz: 43 Numer roty: 1160
Gowarzewsky testes — Item nobilis Stanislaus de Gowarzewo ducit testes erga prudentem Petrum kmethonem de Parua Szekirky: primus Nicolaus Chmel de Gowarzewo, secundus Chwalibog de Sczythniký, tercius Boguphal de Dzeczmarouicze, quartus Jaroslaus de Jagodno, quintus Marcus de Golcze, sextus Woytek de Popowo, familiaris domini ibidem in Popowo et isto non wlt perdere — Rota:

Taco gim pomoz bog ... yaco to ʃwacza
yze Staniʃlaw gowarzewʃký nedal trzy
ran pyotrowy kmothouiczu zmalichze
kirek