Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1423 Pisarz: 43 Numer roty: 1159
Roswarowsky iurabit:

Taco my pomoz ... yaco czom wzal dwoye
kony Maczeyewy Sztarnową týmwzal wʃze
mzapuʃcze naýankouiczech a nenakapýtuleuey
dzedzine ...