Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1423 Pisarz: 43 Numer roty: 1158
Wargowsky testes — Item nobilis Nicolaus de Wargowo ducit testes erga Katherinam olim molendinatricem de Bogdanka: primus Lassotha de Nenýno, secundus Johannes Derslai filius de Morawsko, tercius Nicolaus de Zarnewo, quartus Masz de Withcouicze, quintus Bladzey de Scrathusz, sextus Chwalatha de Lubicz — Rota:

Taco gim pomoʃz bog ... yaco czo pany
katherzina negdy bandacza wbogd
ancze pozvalą paną Micolaią zwar
gowa ozukna otą gø nepozwalą
aztrzý lathą minaly