Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1423 Pisarz: 43 Numer roty: 1156
Testes Byąli — Item nobilis Nicolaus dictus Byali de Minori Zekirky ducit testes erga Thomislaum de Maiori Zekirky: primus Jacobus presbiter, filius Bartholomei de Gothartowo, secundus Derslaus de Maiori Zekirky, tercius Albertus de Schylnouicze, quartus Johannes de Widzerzeuicze, quintus Bartholomeus Grambenecz, sextus Johannes de Jagodno etc. — Rota:

Taco mu pomoz bog ... yacom bil wpoz
elʃtwe ... othmýcolaya byale
go zmalichzekirek. dothomiʃlawa zwe
lkyzekirek abý yegø pøl plozý zeʃczy
zagonow ne orąl aon nechcząl przeʃtacz
yzaorallę ... yaco to ʃwacza