Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1423 Pisarz: 43 Numer roty: 1155
Item tercius:

Taco mý pomoʃz bog ... yaco zyth
tą nayego nyve nepoząl anýgobral ...