Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1423 Pisarz: 43 Numer roty: 1153
Poman iurabit ad proximos terminos peremptorie erga Johannem de Lubom: — Rota:

Taco my pomoʃz bog ... yacom newzal
copy zaną zyegolanky ...