Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1423 Pisarz: 43 Numer roty: 1147
Symancowsky — Item nobilis Dobrogostius de Symancowo ad proximos terminos patriculares Poznanie celebrandos iurabit erga nobilem Petrum de Glamboczecz pro tribus equis — Rot:

Taco mu pomoʃz bog ... yaco dobro
goʃt nezachowal trzech konÿ ʃobe
yacodwadzeʃʃcza grziven anigych v
zythku mą