Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1423 Pisarz: 43 Numer roty: 1145
Testes — Item Albertus de Crzestcouicze ducit testes erga Petrum de ibidem: primus Pyotrek de Kykowo, secundus Jarony de Maiori Mussewo, tercius Derslaus de Ceradz frater de clenodio et isto non wlt perdere, quartus Dobeslaus de Socolniky, quintus Pasek de Socolniky filius Wythý, sextus Kelcz de Otorowo — Rota:

Taco gim pomoʃz bog ... yaco [voczech]
to ʃwaczą yʃze [Jandz] Jandrzey Sgnewo
mirem yʃyego ʃzynem voczechem roʃzdzelyly
ʃzą pravim dzalem yvydzerʃal tø voczech
yiego oczecz trzý latą ydrugye trzy latą
ytrzecze trzy latą ...