Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1423 Pisarz: 43 Numer roty: 1143
Starský testes — Item nobilis Albertus de Stare ducit testes erga nobilem Niclonem de Withcouicze: primus testis Stephanus de Boyacino, secundus Troian de Nenýczino, tercius Szulislaw de Radwanouicze, quartus Nicolaus Jad scoltetus de Margenskavesz, quintus Dobrogostius de Rosenký, sextus Derslaus olim de Kythcouicze etc. Rota:

Taco gim pomoʃz bog ... yaco woytek
Starʃky byl wtrzýmanu trzylatą nýʃlýmu
ʃzatąm wrzuczono ... wyegoʃląth