Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1391 Pisarz: 4 Numer roty: 114
Item testes Nicolaii Poclatka contra Nicolaum piscatorem: item Jaazek Clunofski, item Czetrich Mroczkofski, Staszek Mroczkofski, Sandziwoig Mroczkofski, item Johannes Mroczkofski, item Przibislaf Boyaczefski:

Jaco to Swaczimi Jaco gnevomir
[nýednich] frogalinie nezatauil
Woczechoui niyednich vʃzitkof yedno
rolø aløki