Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1423 Pisarz: 43 Numer roty: 1139
Dupyczska testes — Item generosa Margaretha de Dupicze ducit testes erga Stanislaum de Cameneuicze: primus Jasek Grabenewsky, secundus Johannes de Chyrzina, tercius Jaroslaus de Gorzicze, quartus Semek de Gorzicze, quintus Jaroslaus Szadorsky, sextus Przibislaus de Jaroslauicze — — — Rota:

Taco gym pomoʃz ... yʃze czʃo ʃzalowal
Stanislaw Skamenewa namargorzatha
Sdupicz olaka czʃomu poʃecla yaco napo
ʃwe tą yeʃt oną wyderʃzala Swim oczczem
mýmo trzidzeʃczý lath.