Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1423 Pisarz: 43 Numer roty: 1138
Wanczosska iurabit — Item Wanczosska de Lang ad proximos terminos particulares peremptorie sic iurabit erga Gruczam sive eius procuratorem — Rota:

Taco mý pomoʃz bog y ʃwathy crziʃz
yaco czʃo hoʃwaldą ʃzyna megø poʃzy
wa Gruczina Szmechyniną tąm on
nicz nemą aný wmpne mą Srebrą any
coný any nyiednego ymeną ...