Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1423 Pisarz: 42 Numer roty: 1137
Item nobilis Nicolaus Werzenyczký ducit testes erga Nicolaum kmetonem de Gwasdowo: primus Swasek scultetus in Przebadowo, secundus Albertus Swecoczký, tercius Sandiuogius Zathcowský, quartus Mathias Grzybofský, quintus Stephanus Grzybofský, sextus Johannes Grzybofský — Rotha:

yako mýcolaý werzenyczʃkÿ neʃdzyl
aný popral mÿcolayewy ʃgwaʃdo
wa ya ÿmena ýako oʃzm grzýwen
po obeʃlanw panýczem aný tego
wʃythkw ma ale czʃo ʃkodý ma
[to] tego dýla czʃo ʃýe ʃtrwlo tego
yʃze tego bracz nechczal