Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1423 Pisarz: 41 Numer roty: 1134
Crzyschewniczsky — Item nobilis Johannes de Crzyschewniky heres et notarius domini capitanei hodie per octo dies iurabit erga eiusdem dominum Albertum prepositum Poznaniensem et heredem de Srodka sub tali — rota:

Taco mý pomoʃz bog ... yako kady
yadą toyada verną ʃtarą granicza
aczo yadą tø yeʃtme naprawo abo
nalewo medzy [tulczy] a
Crzyzewniký dzedzynamý