Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1423 Pisarz: 41 Numer roty: 1133
Tuleczsky — Item nobilis Nicolaus de Tulcze hodie per octo dies iurabit erga wenerabilem dominum Albertum, prepositum ecclesie Poznaniensis et heredem de Srodka sub tali forma — Rota:

Taco mý pomoʃz bog ... yaco kadý
yada toyada verną ʃtara granicza a
czo yada to yeʃtmę naprawo abo ną
lewo medzy tulczý aSrodka dze
dzynamý