Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1423 Pisarz: 41 Numer roty: 1132
Item Jaroslaus de Beganowo ducit testes erga Rachphaelem de Strzesmyno pro sex marcis currentis — Rota:

yʃze Mycolay brat Rachphalow neyeʃt
ʃzným dzelen vernim dzalem

TU ROTA
Testes: Nicolaus de Sdzychouicze, secundus Nicolaus de Markowo, tercius Przeczlaus de Pyenky, quartus Naszagnew de Czartky, quintus Derslaus de Czartky, sextus Nicolaus de Szynky — — —