Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1423 Pisarz: 41 Numer roty: 1131
Rogalinsky — Item pendet terminus peremptorius a die dominica proxima per octo dies, quod nobilis Swanthoslaus de Rogalino debet equitare in Brodý ad dominam Sbichnam de ibidem heredem et ipsa ibidem iuramentum facere debet erga ipsum Swanthoslaum sub hac rota: — Rota:

taco gey pomoʃz bog ... yʃzemu nerz
ecla wʃzem domu. yʃze nechcza ʃczebe
nyiednego platu. aniyegdney lichwý
yedno mý day mą grzywna