Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1423 Pisarz: 41 Numer roty: 1130
Item comendor Sancti Johannis in suburbio Poznaniensi sic iurabit — Rota:

Taco mý pomoʃz bog ... yʃze czʃo parz
iʃz ý Micolaý vczýnily rok opomoʃzene
prawa kmothouiczu ʃkomornyk tegoʃz
ya dopomogl atąm kmothouicz ʃtąl
aprawa nechczal ʃluchacz