Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1423 Pisarz: 41 Numer roty: 1128
Item solus Werzeniczsky iurabit:

yʃze czomoy kmothouiczy wʃaly troye kony naplawne to. wʃaly namem pravem boru
przedetrzemy laty ʃzagayonim aty kone ʃza ʃwaglewa