Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1423 Pisarz: 41 Numer roty: 1127
Item Jaroslaus familiaris domini Nicolai de Werzennicza iurabit — Rota:

Taco my pomoʃz bog ... yʃze czom tý
kone czoʃm wʃzal wʃzelonky tÿm
wʃzal wboru paną mego przede
trzemý laty ʃzagoyonim